Hyra/Bokning

Hyra-Bokning av Hörja bygdegård och byastuan


Vid hyra av våran bygdegård får ni tillgång till den stora salen, ca 80 m2 och intilliggande lilla salen, ca 40 m2.

I lokalen får vistas max.150 personer samtidigt, men för sittande gäster ca 100 personer vid bröllop eller fest.

Till detta har ni tillgång till kök med full utrustning för matlagning eller catering, samt diskmaskin ( modell storkök). Porslin ingår för ca 120 personer.

I entré finns handikapptoalett och i övrigt är lokalen handikappanpassad och försedd med hörslinga.


I ”byastuan” kan ni hyra en mindre lokal för möten och sammanträde för ca 20 personer. I lokalen finns tillgång till pentry för kaffekokning.


DU SOM HYR HÖRJAGÅRDEN SKALL TÄNKA PÅ FÖLJANDE:


att      lokalen får endast hyras av myndig person.

att      i lokalen får samtidigt vistas max. 150 personer

att      lokalen är försedd med brandlarm och släckutrustning

          och utrymningsvägar är markerade med skyltar.

att      rökning ej är tillåten inomhus i lokalen.

att      festen eller bjudningen avslutas senast kl. 01.00.

att      lokalen skall lämnas grovstädad och köket städat, görs ej

          detta, äger föreningen rätt att städa på hyresgästens

           bekostnad.

att      sophämtning sker med källsortering enl kommunens regler,

          fyrfackskärl finns tillgängliga och ett extra kärl för

          brännbart.

att      Vin- och ölflaskor resp returglas och pet-flaskor tas

          omhand av hyresgästen själv.

att      kyl, frysar och spisar skall vara väl rengjorda och

          avstängda.

att     diskmaskinsbrytare och avstängningskran för vatten skall

         vara avstängda.

att     kaffekokare skall vara rengjorda och strömmen

         frånkopplad.

att.    alla övriga inventarier i kök skall vara rengjorda och

         återställda på sina ursprungliga platser.

att     sönderslagna inventarier redovisas för vaktmästaren och

         ersätts enl. ök.

att     lokalen skall alltid lämnas släckt och låst i ök med

         vaktmästaren.

att     vaktmästaren alltid har tillträde till lokalen under

         uthyrningstiden.


        VÄL MÖTT OCH VI HOPPAS NI SKALL TRIVAS I HÖRJA

        BYGDEGÅRD OCH GÄRNA VILJA KOMMA TILLBAKA


      Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa


PRISLISTA FÖR UTHYRNING HÖRJA BYGDEGÅRD ENL. FÖLJANDE:Hela lokalen ( tillgång tre dagar)  2500:-

Hela lokalen ( tillgång två dagar) 2000:-

Hela lokalen, endast kaffeservering 1600:-

Lilla salen 400:-

Byastuan 400:-


Övrig uthyrning enl överenskommelse i varje enskilt fall.

Betalning via faktura till bankgiro 5726-2016.


Bokning och visning av   vår vaktmästare :


Lena Nordström tel mobil 070- 540 32 75 eller e-post Horja_livs@hotmail.com.