Hem

Följ Hörjagården

på facebook:

Torsdagens föredrag av Olle Strömberg i Hörjagården är INSTÄLLT.

Vi hoppas kunna få Olle till Hörja i höst istället.

Föreningen Hörjagården

Årets påskmarknad sön den 29 mars INSTÄLLT. Vi har efter noga övervägande beslutat att ställa in, och vi hoppas kunna komma igen nästa påsk. 

Föreningen Hörjagården

Årsmötet torsdagen 23 april INSTÄLLT

Valborsmässofirandet 30 april INSTÄLLT

Aktuellt

Vårens program 2020   

Torsdagen den 27 febr, kl. 19:00

Kåseri av Siv Liljeqvist

Torsdagen den 19 Mars, kl. 19:00

Kåseri av Olle Strömberg

Söndag den 29 mars kl.13.00-16:00

Påskmarknad i Hörjagården med försäljning

Torsdagen den 23 april,kl. 18:30

Hörjagårdsföreningens årsmöte 

Torsdagen den 30 april kl. 19:30

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
 vid åkanten och i Hörjagården

             Mer info här

Välkomna till Hörjagårdens

hemsida

Här hittar ni information om Hörja  bygdegård, hur man bokar och vilka evenemang vi har på gång.

Besök också gärna vår facebooksida.

Hitta hit

GPS: 56,2051N   13,5904E

Bygdegården

Våran stolthet i byn är  Bygdegården i Hörja, placerad i en naturskön miljö vid Hörjaån och med kyrkan på höjden i bakgrunden.

Byggnaden, före detta folkskolebyggnaden i byn, skänktes av Hörja kommun till vår förening, som bildades den 12 dec 1949. Nuvarande samlingslokal stod färdig och invigdes vid en fest den 19 dec 1951.

Vi vill här tacka de framsynta politikerna i Hörja gamla sockenkommunen, som istället för att riva den gamla skolan skänkte byggnaden till vår nybildade förening, som i sin tur skapade en bygdegård i Hörja för sammankomster av olika slag med innehåll av både glädje och sorg.

Lokalerna passar utmärkt för såväl bröllop, fester, dans som för begravningar.

Med gemensamma ideella krafter och med stöttning av folket i byn har vi lyckats förvalta denna byggnad till den samlingspunkt den är idag och vi hoppas att alla skall känna sig välkomna att nyttja våra festlokaler i Hörja även i framtiden.


Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa


Byastuan

Vårt senaste tillskott till vår verksamhet är ju ”Byastuan”, som på något sätt sluter den historiska cirkeln, då detta hus fram till slutet av 40-talet användes som uthus åt folkskolan och som stall och vagnsskjul åt kyrkan.

Under senare hälften av 1900-talet tillverkades motordrivna slipstenar här och att kyrkan sedan använt huset som vaktmästarlokal fram tills vår förening lyckades förvärvade byggnaden i juli 2003.

Numera används byggnaden av en sektion inom föreningen, som förtjänstfullt tagit upp tråden med att bevara och föra vidare ”Hörja sockens bygdeforskares” arbete i olika former, såväl nya som gamla.

Lokalen hyrs även utt vid behov av lite mindre sammankomster.


Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa


 

Kjell-Arne Svensson     ordf.

ordf@horjagarden.se


Bertil Aronsson          v.ordf.


Eva Hansson                sekreterare


Annika Hörgerud           kassör


Bodil Johansson


Per-Olof Nilsson


Kenneth Eliasson   

     

Anders Torkelsson         suppl.


Ralf Oscarson                suppl.


Ionut Dorin                     suppl.


Bokning/Vaktmästare

Lena Nordström 

Styrelse

 
 
 
 

      Skicka ett meddelande till Hörjagårdsföreningens styrelse här.

Föreningar med anknytning til Hörja

Namn

Hemsida


Hörja Byalag


Hörja IF