Hem

Byastuan

Vårt senaste tillskott till vår verksamhet är ju ”Byastuan”, som på något sätt sluter den historiska cirkeln, då detta hus fram till slutet av 40-talet användes som uthus åt folkskolan och som stall och vagnsskjul åt kyrkan.

Under senare hälften av 1900-talet tillverkades motordrivna slipstenar här och att kyrkan sedan använt huset som vaktmästarlokal fram tills vår förening lyckades förvärvade byggnaden i juli 2003.

Numera används byggnaden av en sektion inom föreningen, som förtjänstfullt tagit upp tråden med att bevara och föra vidare ”Hörja sockens bygdeforskares” arbete i olika former, såväl nya som gamla.

Lokalen hyrs även utt vid behov av lite mindre sammankomster.


Mailadress till sektionen:

   horjabyastuga@gmail.com


Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa

Bygdegården

Våran stolthet i byn är  Bygdegården i Hörja, placerad i en naturskön miljö vid Hörjaån och med kyrkan på höjden i bakgrunden.

Byggnaden, före detta folkskolebyggnaden i byn, skänktes av Hörja kommun till vår förening, som bildades den 12 dec 1949. Nuvarande samlingslokal stod färdig och invigdes vid en fest den 19 dec 1951.

Vi vill här tacka de framsynta politikerna i Hörja gamla sockenkommunen, som istället för att riva den gamla skolan skänkte byggnaden till vår nybildade förening, som i sin tur skapade en bygdegård i Hörja för sammankomster av olika slag med innehåll av både glädje och sorg.

Lokalerna passar utmärkt för såväl bröllop, fester, dans som för begravningar.

Med gemensamma ideella krafter och med stöttning av folket i byn har vi lyckats förvalta denna byggnad till den samlingspunkt den är idag och vi hoppas att alla skall känna sig välkomna att nyttja våra festlokaler i Hörja även i framtiden.


Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa


Hitta hit

GPS: 56,2051N   13,5904E

Byaliden 6A, Hörja

Välkomna till Hörjagårdens

hemsida

Här hittar ni information om Hörja  bygdegård, hur man bokar och vilka evenemang vi har på gång.

Besök också gärna vår facebooksida.

Aktuellt

Vårens program 2024

Lördagen den 11 maj kl. 14.30

Magnus RanstorpTorsdagen den 18 april kl. 18.30

Årsmöte.


Tisdagen den 30 april kl. 19.00

Vallborgsmässofirande


Styrelsen i Hörjagården förening upa


             Mer info här


Hjärtstartare finns vid Hörjagården

Styrelse

Kjell-Arne Svensson     ordf.

ordf@horjagarden.se


Bertil Aronsson          v.ordf.


Eva Hansson                sekreterare


Annika Hörgerud           kassör


Bodil Johansson


Per-Olof Nilsson


Kenneth Eliasson   

     

Ulrika Paulsson        suppl.


Helena Rosander              suppl.


Tobias  Torstensson                 suppl.


Bokning/Vaktmästare

Lena Nordström 

      Skicka ett meddelande till Hörjagårdsföreningens styrelse här.

 
 
 
 

Föreningar med anknytning til Hörja

Namn

Hemsida


Hörja Byalag


Hörja IF