Hyra/Bokning

Följ Hörjagården

på facebook:

Hyra-Bokning av Hörja bygdegård och byastuan

 

Vid hyra av våran bygdegård får ni tillgång till den stora salen, ca 80 m2 och intilliggande lilla salen, ca 40 m2.

I lokalen får vistas max.150 personer samtidigt, men för sittande gäster ca 100 personer vid bröllop eller fest.

Till detta har ni tillgång till kök med full utrustning för matlagning eller catering, samt diskmaskin ( modell storkök). Porslin ingår för ca 120 personer.

I entré finns handikapptoalett och i övrigt är lokalen handikappanpassad och försedd med hörslinga.

 

I ”byastuan” kan ni hyra en mindre lokal för möten och sammanträde för ca 20 personer. I lokalen finns tillgång till pentry för kaffekokning.

 

DU SOM HYR HÖRJAGÅRDEN SKALL TÄNKA PÅ FÖLJANDE:

 

att lokalen får endast hyras av myndig person.

att i lokalen får samtidigt vistas max. 150 personer

att lokalen är försedd med brandlarm och släckutrustning

och utrymningsvägar är markerade med skyltar.

att rökning ej är tillåten inomhus i lokalen.

att festen eller bjudningen avslutas senast kl. 01.00.

att lokalen skall lämnas grovstädad och köket städat, görs ej

detta, äger föreningen rätt att städa på hyresgästens

bekostnad.

att sophämtning sker med källsortering enl kommunens regler,

fyrfackskärl finns tillgängliga och ett extra kärl för

brännbart.

att Vin- och ölflaskor resp returglas och pet-flaskor tas

omhand av hyresgästen själv.

att kyl, frysar och spisar skall vara väl rengjorda och

avstängda.

att diskmaskinsbrytare och avstängningskran för vatten skall

vara avstängda.

att kaffekokare skall vara rengjorda och strömmen

frånkopplad.

att. alla övriga inventarier i kök skall vara rengjorda och

återställda på sina ursprungliga platser.

att sönderslagna inventarier redovisas för vaktmästaren och

ersätts enl. ök.

att lokalen skall alltid lämnas släckt och låst i ök med

vaktmästaren.

att vaktmästaren alltid har tillträde till lokalen under

uthyrningstiden.

 

VÄL MÖTT OCH VI HOPPAS NI SKALL TRIVAS I HÖRJA

BYGDEGÅRD OCH GÄRNA VILJA KOMMA TILLBAKA

 

Styrelsen i Föreningen Hörjagården upa

 

PRISLISTA FÖR UTHYRNING HÖRJA BYGDEGÅRD ENL. FÖLJANDE:

 

 

Hela lokalen ( tillgång till lokalen fre-lör) 1800:-

Hela lokalen, endast kaffeservering 1400:-

Lilla salen 300:-

Bystuan 300:-

 

Övrig uthyrning enl överenskommelse i varje enskilt fall.

Betalning via faktura till bankgiro 5726-2016.

 

Bokning och visning av vår vaktmästare :

 

Lena Nordström tel mobil 070- 540 32 75 eller e-post Horja_livs@hotmail.com.